samen muziek maken is plezier beleven

Huldiging Jeroen Garritsen tijdens ALV

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 februari is Jeroen Garritsen gehuldigd met zijn 40-jarig lidmaatschap bij muziekvereninging Amicitia. Hij ontving een speldje, een oorkonde van de KNMO en een mooie bos bloemen.

Daarnaast werd in de ALV afscheid genomen van de bestuursleden Henk van der Spek en Frank van het Bolscher. Hun plaatsen in het bestuur zijn overgenomen door Linda van het Bolscher en Rob van het Bolscher. Kim Fischer is herkozen in het bestuur.
Herman Loohuis heeft de voorzittershamer van Henk van der Spek overgenomen.

Foto's: Gerard Laarhuis