samen muziek maken is plezier beleven

Geschiedenis Amicitia

Vlak voor Hemelvaart, in 1923, werd het plan opgevat om een harmonie orkest op te richten. In Delden moest het ook mogelijk zijn om met Hemelvaart de dauwtrappers te kunnen begeleiden. Er werd een collecte op touw gezet en van de opbrengst konden twaalf instrumenten worden gekocht waarmee in november 1923 de muziek kon beginnen. Als eerste werd het concertstuk "Tancrede" ter hand genomen. De eerste mars heette "les Campagnards". De eerste uitdaging vond plaats in 1924 op een festival ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van muziekvereniging "Excelcior" in Hengelo. In een "Jan Plezier" reed men naar Hengelo. Men kwam uit in de vierde afdeling en behaalde met 54 punten een eerste prijs.

In september 1939 werd besloten om de vereniging voorlopig stil te leggen. De contributie werd teruggedraaid naar 10 cent per week en men besluit door te gaan met de opleiding van leerlingen. Toen alle koper werd opgeëist door de bezetter, doken alle instrumenten onder. De eerste bestuursvergadering werd weer gehouden op 1 mei 1945 en op 7 mei is er een ledenvergadering. Op donderdag 17 mei volgt de eerste repetitie na de oorlog.

In 1948 werd Amicitia door de firma Schneider in een nieuw uniform gestoken. De toegezegde uniformen vereisten een inzameling van textielbonnen bij de bevolking. De bonnen kwamen er, hoewel iedereen van alles te kort had. Ook werd aan een nieuw vaandel gewerkt.

Het enthousiasme om samen muziek te maken kende ook een dieptepunt. Rond 1960 volgde na een non-stop groei een vrije val. De secretaris had al een brief op zak, gericht aan het gemeentebestuur, waarin de liquidatie van de vereniging werd aangekondigd. Hij kon het niet zover brengen om deze brief te versturen en hield de brief. Alle oud-leden werden aangeschreven voor een vergadering. In de bijeenkomst werd nog eens een hartig woordje gesproken en gevraagd wie de muziek weer op wilde pakken. Negentien man zagen weer een kans en de doorstart was een feit.

Waarschijnlijk is toch bij de harmonie de eerste dame tot Amicitia doorgedrongen. Maar bij de drummers was het een echte doorbraak. Naast heren lieten ook de dames zich de nieuwe uniformen (1966) goed staan en trommelden dat het een lust was. In 1975 werd er begonnen met een jeugdorkest. Het leerlingen aantal was toen sterk toegenomen en de vereniging bestond toen voor ongeveer 60% uit jeugd. In de tweede helft van 1983 is het eigen muziekgebouw voltooid waaraan door veel leden van de vereniging is gewerkt.