samen muziek maken is plezier beleven

Bestuur

Muziekvereniging Amicitia heeft een eigen bestuur. Dit bestuur wordt vertegenwoordigd door vrijwilligers van de vereniging. De leden worden gekozen door de vereniging. Het eerste termijn is 3 jaar, daarna kan de termijn steeds met 2 jaar verlengd worden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor uitvoering van beleid op diverse terreinen, financiele zaken, organisatie van concerten, onderhoud van instrumentarium, bestellen en uitzoeken van muziek, PR etc.

Het bestuur van Amicitia bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Herman Loohuis
Secretaris: Carla van het Bolscher
Penningmeester: Patricia Leliefeld
Muziekcommissie/vice voorz.: Linda van het Bolscher
Instrumentarium: Corine Meinema
Jeugd/leerlingencoordinator: Carla Wilmink
Slagwerk en transport: Rob van het Bolscher

Contact

Wilt u iemand van het  bestuur benaderen, dan kan dit via de volgende email adressen:
voorzitter@amicitia-delden.nl
secretaris@amicitia-delden.nl
penningmeester@amicitia-delden.nl
jeugd@amicitia-delden.nl